enlightenedПРОЕКТ "ВОДНА СТАЯ"

  „Водна стая“ е естествено продължение и затвърдяване на концепцията на ДГ „Пинокио“ за иновативни методи и подходи за работа в предучилищното образование и експеримент в педагогическия процес.Тя е насочена към емоционално и интелектуалното развитие на детето и адаптацията му от семейна към образователна среда. Игрите с вода са любимо занимание на децата. Тя ги зарежда с положителна енергия и е подходяща за много експерименти. Предучилищната възраст е период за поставяне основите на изследователско поведение и екоцентризъм. Безспорен факт е, че се наблюдава тенденция на увеличение на броя деца със СОП. Тяхната адаптация в предучилищната институция би била подпомогната и улеснена от наличието на „Водна стая“ в детската градина. С „Водна стая“ сe създава условия за изграждане на подкрепяща среда за реализиране на иновативен подход за първоначална адаптация и повишаване качеството на предучилищното образование.

/clients/199/files/files/2(1).mp4

Свържете се с нас

Детска градина "Пинокио"

гр. Бургас, Районен Център: " Меден Рудник", срещу бл. 122.

Тел: 0878971982

Mail: info-200121@edu.mon.bg



Форма за контакт