Профил на купувач

ДГ „ПИНОКИО” ОБЯВЯВА:

Откриваме процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на ДГ „ПИНОКИО”, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.  

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на ДГ„ПИНОКИО” 01.04.2019 г.

Необходими документи:

Обявление: /clients/199/files/files/Obqvlenie.pdf

Предложение: /clients/199/files/files/2_Predlogenie%20(3).doc

Избор:

Заповед:/clients/199/files/files/Zapoved(1).pdf

Протокол:/clients/199/files/files/Protokol.pdf

Свържете се с нас

Детска градина "Пинокио"

гр. Бургас, Районен Център: " Меден Рудник", срещу бл. 122.

Тел: 0878971982

Mail: info-200121@edu.mon.bgФорма за контакт